parallax background

چرا موسسه هنرهای آفام را باید انتخاب کنید؟


موسسه "هنرهای آفام" با انگیزه ارتقای سطح دانش و بینش عمومی و اعتلای فرهنگ و هنر کشور و ترویج و اشاعه فرهنگ و هنر اصیل ایرانی و براساس اهداف فرهنگی و هنری مصرحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با التزام به رعایت مقررات موضوعه کشوری و ضوابط حاکم بر تاسیس و بر طبق مشخصات و شرایط پیش بینی شده در اساسنامه مکتوب با "شعار قطعا ما میتوانیم" تشکیل گردیده است.

"هنرهای آفام" به عنوان تنها موسسه ایده های نوپا (استارتاپ) در ایران مشغول به فعالیت است. رویکرد اصلی تمامی مجموعه "هنرهای کاربردی" خواهد بود. هنرهای کاربردی، کاربرد طراحی و زیبایی‌شناسی با هدف کارایی و استفادهٔ روزمره است. در حالی‌که هنرهای زیبا برای تحریک فکری نظاره‌گر یا حساسیت‌های دانشگاهی ایفای نقش می‌کنند، هنرهای کاربردی، طراحی و آرمان‌های خلاق را با مقصود کاربردپذیری به هم می‌آمیزند؛ همچون فنجان، مجله یا نیمکت تزئینی پارک. بخش قابل توجهی از حوزهٔ هنرهای کابردی و هنرهای تزئینی روی هم می‌افتند؛ و تا حدودی این دو عبارات جایگزین هستند.

حوزه‌های طراحی صنعتی، طراحی گرافیک، طراحی مد، طراحی داخلی، هنر تزئینی و هنر عملکردی به عنوان هنرهای کاربردی به شمار می‌آیند. در زمینهٔ هنر خلاق و یا انتزاعی، حوزه‌های معماری و عکاسی، به عنوان هنرهای کاربردی در نظر گرفته می‌شوند. در واقع منظور از هنرهای کاربردی، هنرهایی است که نخست کارکرد و سودمندی آن‌ها اهمیت دارد و هدف از خلقشان کاربردشان بوده است.

پس از تشکل هیات رئیسه اصلی، بخشهای زیر مجموعه ای به صورت خودگردان و با نظارت بالادستی پا به عرصه ظهور نهادند. هر یک از زیر مجموعه ها به عنوان بازویی برای ارتقاع سطح کیفی، علمی، آموزشی و پژوهشی فعالیت خواهند نمود.

قطعا ما میتوانیم